بحران تامین سیلندر گاز مرتفع شد

قلندری گفت : پیگیری برای تامین سلندر گاز شهرستان فاریاب ادامه خواهد داشت بنابراین شهروندان هیچگونه دغدغه و نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

به گزارش فت فتو،چندین روز در شهرستان فاریاب سیلندر گاز موجود نبود و اهالی جهت تامین سیلندر مورد نیاز خود به شهرستان های مجاور مراجعه می کردند.

با پیگیری های رئیس اداره صمت فاریاب سلیندر گاز مورد نیاز تامین شد و اداره صمت بر نحوه توزیع نظارت کرد تا توزیع عادلانه باشد.

قلندری رئیس اداره صمت فاریاب گفت : این پیگیری ها ادامه خواهد داشت و شهروندان هیچگونه دغدغه و نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

انتهای پیام/پناهی
بحران تامین سیلندر گاز مرتفع شد

منبع:آرمـان
💬 بحران تامین سیلندر گاز مرتفع شد