بازدید میدانی شورای اداری کهنوج از شهر دهکهان

شورای اداری شهرستان کهنوج به منظور بررسی مشکلات شهر دهکهان بصورت میدانی از این شهر بازدید کردند.

به گزارش فت فتو ؛ شورای اداری شهرستان کهنوج به منظور بررسی و پیگیری مشکلات شهر دهکهان بصورت میدانی از این شهر بازدید کردند.

در ادامه تصویر را مشاهده می کنید:

انتهای پیام/
بازدید میدانی شورای اداری کهنوج از شهر دهکهان

منبع:آرمـان
💬 بازدید میدانی شورای اداری کهنوج از شهر دهکهان