بارندگی ها در برخی مناطق کرمان از ۱۰۰ میلیمتر بیشتر خواهد شد

فت فتو/کرمان مدیرکل هواشناسی استان کرمان پیک بارش های این سامانه در استان را در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه اعلام کرد و افزود: بارندگی ها در برخی مناطق استان از ۱۰۰ میلیمتر بیشتر خواهد بود و بیشترین حجم بارش تجمعی در جنوب استان که حدود ۱۱۰ میلیمتر است خواهیم داشت. تورج جدیدی عصر […]

فت فتو/کرمان مدیرکل هواشناسی استان کرمان پیک بارش های این سامانه در استان را در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه اعلام کرد و افزود: بارندگی ها در برخی مناطق استان از ۱۰۰ میلیمتر بیشتر خواهد بود و بیشترین حجم بارش تجمعی در جنوب استان که حدود ۱۱۰ میلیمتر است خواهیم داشت.

تورج جدیدی عصر امروز هشتم دی‌ماه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمان افزود: همچنین حجم بارش تجمعی در عرب بین ۶۰ تا ۷۰ میلیمتر و در شمال استان ۲۰ تا ۳۵ میلیمتر خواهد بود. میانگین بارش سال زراعی جاری تا کنون ۹.۳ میلیمتر ثبت شده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل و بلند مدت به ترتیب ۲۵ و ۲۶ میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: میزان بارندگی های سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۳ درصد و نسبت به آمار بلند مدت ۶۴ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمان با اشاره به آمار بارش های سال زراعی جاری عنوان کرد: بیشترین بارش در شهرستان کوهبنان با ۱۹.۶ میلیمتر و کمترین آن مربوط به شهرستان های فهرج و ریگان که تقریبا بارندگی نداشته اند، است و در شهر کرمان ۱۰.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده است که حدود ۱۴ میلیمتر نسبت به مدت مشابه سال قبل و نسبت به بلند مدت مشابه ۸ میلیمتر کاهش بارندگی در شهر کرمان داریم.

وی با بیان این مطلب که استان کرمان تا امروز حدودا ۶.۸ درصد از بارش یکسال آب زراعی را دریافت کرده است، تصریح کرد: متاسفانه تا پایان بهمن حدود ۸۹ درصد از مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی های خفیف و شدید قرار دارند.

جدیدی از کاهش ۰.۹ درجه سانتیگراد دمای استان کرمان تا آبان خبر داد و اظهار کرد: این سامانه ای که از عصر امروز وارد استان می شود یک سیستم سودانی است که در منطقه شکل گرفته و استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و بوشهر را تحت تاثیر قرار می دهد و سامانه بسیار فعالی است و از اواخر وقت امروز در استان بارندگی ها شروع خواهد شد.

وی،پیک بارش های این سامانه در استان را در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه اعلام کرد و افزود: بارندگی ها در برخی مناطق استان از ۱۰۰ میلیمتر بیشتر خواهد بود و بیشترین حجم بارش تجمعی در جنوب استان که حدود ۱۱۰ میلیمتر است خواهیم داشت همچنین حجم بارش تجمعی در غرب بین ۶۰ تا ۷۰ میلیمتر و در شمال استان ۲۰ تا ۳۵ میلیمتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمان در پایان‌ اظهار کرد: بارندگی های این سامانه به صورت متناوب خواهد بود.
انتهای پیام
بارندگی ها در برخی مناطق کرمان از ۱۰۰ میلیمتر بیشتر خواهد شد

منبع: ایـسنا
? بارندگی ها در برخی مناطق کرمان از ۱۰۰ میلیمتر بیشتر خواهد شد