ایمن سازی عشایر جیرفت در برابر کرونا

واکسیناسیون عشایر مناطق زیر پوشش مرکز بهداشت شهرستان جیرفت در حال انجام است به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمان؛رئیس مرکز بهداشت جیرفت گفت: در روزهای اخیر ۹۵۰ نفر از عشایر کوچ رو مناطق صعب العبور شهرستان جیرفت توسط تیم های سیارمرکز بهداشت همراه با پزشک علیه بیماری کرونا واکسینه شدند. برخوری افزود:واکسیناسیون عشایر بالای […]

واکسیناسیون عشایر مناطق زیر پوشش مرکز بهداشت شهرستان جیرفت در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمان؛رئیس مرکز بهداشت جیرفت گفت: در روزهای اخیر ۹۵۰ نفر از عشایر کوچ رو مناطق صعب العبور شهرستان جیرفت توسط تیم های سیارمرکز بهداشت همراه با پزشک علیه بیماری کرونا واکسینه شدند.

برخوری افزود:واکسیناسیون عشایر بالای ۱۸ سال علاوه بر تیم سیار توسط مراکز خدمات جامع سلامت روستایی نیز انجام می شود.

وی بیان کرد اگر فردی در زمان حضور تیم های سیار موفق به دریافت واکسن نشد می تواند به مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مراجعه و نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نماید.
ایمن سازی عشایر جیرفت در برابر کرونا

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? ایمن سازی عشایر جیرفت در برابر کرونا