ایمنی جمعی در گِرو دوز دوم واکسن

با همکاری و علاقه مندی خوب مردم در استان تعداد واکسن زده ها در استان از مرز 2 میلیون‌نفر گذشت. به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان؛صحبتی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:بااستقبال خوب مردم استان،تاامروز تعداد افراد واکسن زده در دز اول ۲میلیون و سه هزار نفر،دز دوم ۱میلیون و ۴۴۶هزارنفر و در دز سوم ۱۰هزار نفر […]

با همکاری و علاقه مندی خوب مردم در استان تعداد واکسن زده ها در استان از مرز 2 میلیون‌نفر گذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان؛صحبتی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:بااستقبال خوب مردم استان،تاامروز تعداد افراد واکسن زده در دز اول ۲میلیون و سه هزار نفر،دز دوم ۱میلیون و ۴۴۶هزارنفر و در دز سوم ۱۰هزار نفر است.

وی با اشاره به اینکه کل جمعیت استان برای در یافت واکسن دومیلیون و ۵۶۰هزار نفر است افزود: تا زمانی که ۹۵درصد افراد حائز شرایط هر دو دز واکسن نزنند به ایمنی جمعی نخواهیم رسید .

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: اکنون تعداد تزریق روزانه به ۱۰هزار نفر رسیده که تعداد بالای واکسن زده ها یکی از دلایل کاهش آمار مبتلایان است .

 

 

 

 

دانلود

کد ویدیو
ایمنی جمعی در گِرو دوز دوم واکسن

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? ایمنی جمعی در گِرو دوز دوم واکسن