ایسنا – در انتظار مدرسه

۶ مهر ۱۴۰۰ / ۱۱:۵۳ دو سال است که اول مهر خبری از هیاهوی مدرسه و کلاس درست نیست؛ بعد از شیوع کرونا همه مدرسه‌ها تعطیل شده‌اند و کلاس‌ها آنلاین برگزار می‌شود. حالا بسیاری از دانش‌آموزان دوست دارند مدرسه‌ها زودتر باز شوند. آنها هنوز نمی‌دانند واکسیناسیون آنها را به مدرسه برمی‌گرداند یا نه؟ در این […]

دو سال است که اول مهر خبری از هیاهوی مدرسه و کلاس درست نیست؛ بعد از شیوع کرونا همه مدرسه‌ها تعطیل شده‌اند و کلاس‌ها آنلاین برگزار می‌شود. حالا بسیاری از دانش‌آموزان دوست دارند مدرسه‌ها زودتر باز شوند. آنها هنوز نمی‌دانند واکسیناسیون آنها را به مدرسه برمی‌گرداند یا نه؟ در این گزارش دانش‌آموزان کرمانی از حسشان نسبت به مدرسه آنلاین و حضوری گفته‌اند.
فت فتو – در انتظار مدرسه

منبع:ایـسنا
? فت فتو – در انتظار مدرسه