اولین همایش بیماران کلیوی در کرمان

کرمان یکی از استان های موفق در زمینه پیوند کلیه است به گزارش فت فتو؛برای اولین بار همایش ویژه هفته حمایت از بیماران کلیوی در بیمارستان شفا کرمان برگزار شد. مصدق رئیس بیمارستان شفا کرمان در این همایش گفت: استان کرمان در زمینه درمان، ارائه خدمات و روش‌های حمایتی از بیماران ویژه کلیوی تا کنون […]

کرمان یکی از استان های موفق در زمینه پیوند کلیه است

به گزارش فت فتو؛برای اولین بار همایش ویژه هفته حمایت از بیماران کلیوی در بیمارستان شفا کرمان برگزار شد.

مصدق رئیس بیمارستان شفا کرمان در این همایش گفت: استان کرمان در زمینه درمان، ارائه خدمات و روش‌های حمایتی از بیماران ویژه کلیوی تا کنون اقدامات خوبی را انجام داده است.

وی افزود:مراکز درمانی و دیالیز و حمایت از بیماران کلیوی با کمک‌های دولتی و خیرین در استان با امکانات مورد نظر به این بیماران خدمات ارائه می دهد.

اطمینان فوق تخصص کلیه نیز در حاشیه این همایش گقت: کرمان بزرگترین و اصلی‌ترین مرکز درمانی بیماران کلیوی در جنوبشرق به شمار می رود.

اولین همایش بیماران کلیوی در کرمان

اولین همایش بیماران کلیوی در کرمان

اولین همایش بیماران کلیوی در کرمان
اولین همایش بیماران کلیوی در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? اولین همایش بیماران کلیوی در کرمان