اولین حکم مربیگری کیک بوکسینگ واکو کشور به مربی کرمانی اهدا شد

اولین حکم مربیگری کیک بوکسینگ واکو کشور به عبدالرضا رسولی مسئول کمیته کیک بوکسینگ واکو استان کرمان اهدا شد. به گزارش روابط عمومی هیات انجمن های ورزشی استان کرمان، اولین حکم مربیگری کیک بوکسینگ واکو ایران توسط دکتر ناصر نصیری رئیس کنفدراسیون کیک بوکسینگ واکو آسیا و رئیس انجمن کیک بوکسینگ ایران به عبدالرضا رسولی […]

اولین حکم مربیگری کیک بوکسینگ واکو کشور به عبدالرضا رسولی مسئول کمیته کیک بوکسینگ واکو استان کرمان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی هیات انجمن های ورزشی استان کرمان، اولین حکم مربیگری کیک بوکسینگ واکو ایران توسط دکتر ناصر نصیری رئیس کنفدراسیون کیک بوکسینگ واکو آسیا و رئیس انجمن کیک بوکسینگ ایران به عبدالرضا رسولی مسئول کمیته کیک بوکسینگ واکو استان کرمان اهدا شد.

انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران به رياست دکتر ناصر نصیری تنها متولي ورزش كيك بوكسينگ در ايران مي باشد که عضو رسمی سازمان جهانی کیک بوکسینگ واکو و کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا (واکو آسیا) می یاشد.
اولین حکم مربیگری کیک بوکسینگ واکو کشور به مربی کرمانی اهدا شد

منبع:یـزدان کـرمان
? اولین حکم مربیگری کیک بوکسینگ واکو کشور به مربی کرمانی اهدا شد