انتصاب ۸ شهردار در استان کرمان

استاندار کرمان طی احکام جداگانه‌ای شهرداران جدید یزدان‌شهر، سیریز، بردسیر، کهنوج، عباس‌آباد، باغین، خواجوشهر و جوادیه‌الهیه را منصوب کرد. به گزارش فت فتو،با حکم زینی‌وند استاندار کرمان، ‘احمد یزدان‌‌آبادی’ به سمت شهردار یزدان‌شهر، ‘محمد ابراهیمی’ به سمت شهردار سیریز، ‘وحید خطیبی بردسیری’ به سمت شهردار بردسیر، ‘مجید محمودی’ به سمت شهردار کهنوج و ‘اسماعیل شکری’ […]

استاندار کرمان طی احکام جداگانه‌ای شهرداران جدید یزدان‌شهر، سیریز، بردسیر، کهنوج، عباس‌آباد، باغین، خواجوشهر و جوادیه‌الهیه را منصوب کرد.

به گزارش فت فتو،با حکم زینی‌وند استاندار کرمان، ‘احمد یزدان‌‌آبادی’ به سمت شهردار یزدان‌شهر، ‘محمد ابراهیمی’ به سمت شهردار سیریز، ‘وحید خطیبی بردسیری’ به سمت شهردار بردسیر، ‘مجید محمودی’ به سمت شهردار کهنوج و ‘اسماعیل شکری’ به سمت شهردار عباس‌آباد منصوب شدند.

همچنین استاندار کرمان ‘وحید محمدپور’ را به سمت شهردار باغین، ‘مجتبی محمود‌آبادی’ به سمت شهردار خواجوشهر و ‘ابوالفضل رفسنجانی اکبرآبادی’ را به سمت شهردار جوادیه‌الهیه منصوب کرد.

در حکم ابلاغی استاندار کرمان برای شهرداران آمده است: امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن عدالت در رسیدگی به توسعه و عمرانی شهری، مراقبت در انضباط مالی، مطالعات و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری، نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت محترم میسر گردد.
انتصاب ۸ شهردار در استان کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? انتصاب ۸ شهردار در استان کرمان