انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری از عصر امروز

سازمان سنجش آموزش کشور دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ را از عصر امروز ۱۴ مرداد به تدریج منتشر می‌کند. انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری از عصر امروز منبع:آنـــا ? انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری از عصر امروز


سازمان سنجش آموزش کشور دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ را از عصر امروز ۱۴ مرداد به تدریج منتشر می‌کند.
انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری از عصر امروز

منبع:آنـــا
? انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری از عصر امروز