امضای تفاهم‌نامه همکاری بین واحد و دانشگاه دولتی جیرفت

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و دانشگاه جیرفت با در نظر داشتن همه امکانات طرفین به امضا رسید. به گزارش خبرنگار گروه استان‌های فت فتو از جیرفت، تفاهم‌نامه مشترکی بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و دانشگاه دولتی جیرفت به‌منظور بهره‌گیری از توان تخصصی، علمی، آموزشی و پژوهشی در تولید و […]

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و دانشگاه جیرفت با در نظر داشتن همه امکانات طرفین به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های فت فتو از جیرفت، تفاهم‌نامه مشترکی بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و دانشگاه دولتی جیرفت به‌منظور بهره‌گیری از توان تخصصی، علمی، آموزشی و پژوهشی در تولید و انتشار دانش و ارائه خدمات با در نظر داشتن همه امکانات طرفین منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه و تحکیم همکاری مشترک فی‌مابین موضوعات علمی، پژوهشی T تحقیقاتی و نشست‌های مشترک با در نظر گرفتن امکانات طرفین تفاهم‌نامه به امضای اسماعیل اسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و مرتضی مختاری رئیس دانشگاه دولتی جیرفت رسید.

انتهای پیام/۴۱۲۱/۴۱۰۳/
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین واحد و دانشگاه دولتی جیرفت

منبع:آنـــا
? امضای تفاهم‌نامه همکاری بین واحد و دانشگاه دولتی جیرفت