اماکن عمومی رودبارجنوب بیش از هشت هزار بار مورد بازدید قرار گرفتند

جیرفت – فت فتو – رئیس مرکز بهداشت رودبارجنوب از بازدید هشت هزار و ۵۴۷ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون توسط واحد بهداشت محیط این مرکز خبر داد. سعید محسنی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار فت فتو افزود: پنج هزار و ۵۸۲ […]

جیرفت – فت فتو – رئیس مرکز بهداشت رودبارجنوب از بازدید هشت هزار و ۵۴۷ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون توسط واحد بهداشت محیط این مرکز خبر داد.

سعید محسنی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار فت فتو افزود: پنج هزار و ۵۸۲ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی رودبارجنوب در راستای بازدیدهای انجام شده توسط واحد بهداشت این شهرستان از اول سال جاری تاکنون اخطار دریافت کرده اند.

وی از پلمب ۲۳۴ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان رودبارجنوب خبر داد و اظهار داشت: این مراکز به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی اعمال قانون شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان بهداشت محیط شهرستان رودبار جنوب ۳۸۶ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته را از اول سال جاری تاکنون ضبط و معدوم کرده اند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رودبارجنوب به شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: کارشناسان بهداشت محیط در راستای رعایت دستورالعمل های بهداشتی در ادارات ۲۳۷ مورد بازدید را از دستگاه های اجرایی انجام دادند.

وی افزود: در این بازدیدها لیست رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط کارشناس بهداشت محیط تکمیل و نواقص موجود نیز به ادارات تذکر داده شده است.

سعید محسنی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار فت فتو افزود: پنج هزار و ۵۸۲ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی رودبارجنوب در راستای بازدیدهای انجام شده توسط واحد بهداشت این شهرستان از اول سال جاری تاکنون اخطار دریافت کرده اند.

وی از پلمب ۲۳۴ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان رودبارجنوب خبر داد و اظهار داشت: این مراکز به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی اعمال قانون شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان بهداشت محیط شهرستان رودبار جنوب ۳۸۶ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته را از اول سال جاری تاکنون ضبط و معدوم کرده اند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رودبارجنوب به شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: کارشناسان بهداشت محیط در راستای رعایت دستورالعمل های بهداشتی در ادارات ۲۳۷ مورد بازدید را از دستگاه های اجرایی انجام دادند.

وی افزود: در این بازدیدها لیست رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط کارشناس بهداشت محیط تکمیل و نواقص موجود نیز به ادارات تذکر داده شده است.
اماکن عمومی رودبارجنوب بیش از هشت هزار بار مورد بازدید قرار گرفتند

منبع:ایرنـا
? اماکن عمومی رودبارجنوب بیش از هشت هزار بار مورد بازدید قرار گرفتند