امام جمعه کرمان: مبارزه با فساد همواره رسالت روحانیت بوده است

کرمان – فت فتو- نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان با بیان اینکه مبارزه با فساد و مفسد همواره یکی از رسالت های روحانیت و حوزه های علمیه است گفت: در طول تاریخ روحانیت با هر گونه فساد و مفسد مبارزه کرده و همیشه پرچمدار این رسالت مهم بوده است. امام جمعه کرمان: مبارزه […]


کرمان – فت فتو- نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان با بیان اینکه مبارزه با فساد و مفسد همواره یکی از رسالت های روحانیت و حوزه های علمیه است گفت: در طول تاریخ روحانیت با هر گونه فساد و مفسد مبارزه کرده و همیشه پرچمدار این رسالت مهم بوده است.
امام جمعه کرمان: مبارزه با فساد همواره رسالت روحانیت بوده است

منبع:ایرنـا
? امام جمعه کرمان: مبارزه با فساد همواره رسالت روحانیت بوده است