اقوام جدید کرونا در ۲ کشور کشف شدند!

ویروس های جدید یافت شده در خفاش های لائوس و چین دارای حوزه های اتصال گیرنده هستند که تقریباً مشابه ویروس کرونا هستند و بنابراین می توانند سلول های انسان را آلوده کنند.

به گزارش فت فتو و به نقل از nature، مطالعات بر روی خفاش ها در چین و لائوس نشان می دهد که جنوب شرقی آسیا نقطه مهمی برای ویروس های بالقوه خطرناک مشابه ویروس کرونا است.

دانشمندان سه ویروس در خفاش های لائوس پیدا کرده اند که بیشتر از هر ویروس شناخته شده به ویروس کرونا شباهت دارند. محققان می گویند بخش هایی از کد ژنتیکی آنها ادعا می کند که ویروسی که پشت کووید -۱۹ دارد دارای منشا طبیعی است اما کشف جدید آنها ترس از وجود ویروس های متعدد کرونا با احتمال آلودگی افراد را افزایش می دهد.

دیوید روبرتسون  ویروس شناس دانشگاه گلاسکوی بریالتیل، این یافته را «جذاب و کاملاً وحشتناک» می نامد.

ویروس های جدید یافت شده در خفاش های لائوس و چین دارای حوزه های اتصال گیرنده هستند که تقریباً مشابه ویروس کرونا هستند و بنابراین می توانند سلول های انسان را آلوده کنند. دامنه اتصال گیرنده به کووید اجازه می دهد تا به گیرنده ای به نام ACE۲ در سطح سلول های انسانی متصل شود تا وارد آنها شود.

مارک الویت  ویروس شناس در موسسه پاستور پاریس و همکارانش در فرانسه و لائوس  از بزاق ، مدفوع و نمونه ادرار ۶۴۵ خفاش در غارهای شمال لائوس نمونه برداری کردند. در سه گونه خفاش نعل اسبی (Rhinolophus) آنها ویروس هایی را پیدا کردند که هر کدام بیش از ۹۵ درصد با سارس-کوو-۲ (ویروس کرونا) یکسان هستند. آنها BANAL-۵۲ ، BANAL-۱۰۳ و BANAL-۲۳۶ نامگذاری شده اند.

کرونا منشا طبیعی دارد

ادوارد هولمز ویروس شناس دانشگاه سیدنی در استرالیا می گوید: هنگامی که ویروس کرونا برای اولین بار توالی شد ، دامنه اتصال گیرنده ها شبیه آنچه قبلاً دیده بودیم نیست.  این باعث شد برخی افراد حدس بزنند که این ویروس در آزمایشگاه ایجاد شده است. اما کروناویروس های لائوس تأیید می کنند که این قسمت های کووید در طبیعت وجود دارد.

لینفا وانگ ویروس شناس در دانشکده پزشکی سنگاپور می گوید: من بیشتر از همیشه متقاعد شده ام که کووید منشأ طبیعی دارد.

آلیس لاتین زیست شناس تکاملی می گوید این مطالعه که در تایلند  ، کامبوج  و یونان در جنوب چین کشف شد ، نشان می دهد که جنوب شرقی آسیا نقطه تنوع ویروس های مرتبط با کووید است.

محققان می گویند مطالعه لائوس بینشی در مورد ریشه های همه گیری ارائه می دهد اما هنوز حلقه های مفقودی وجود دارد.

به هر حال این مطالعات نگران کننده نشان می دهد که جهان ممکن است تحت تاثیر یک ویروس مسری دیگر قرار بگیرد که صد در صد منشا طبیعی دارد.

 
اقوام جدید کرونا در ۲ کشور کشف شدند!

منبع:بــرنا
💬
اقوام جدید کرونا در ۲ کشور کشف شدند!