اقدام دولت در اصلاح یارانه ها، شجاعانه است/سازمان بازرسی مشاوری امین برای مدیران اجرایی است

بازرس کل استان کرمان با تاکید بر این مطلب که یکی از اقدامات مهم دولت کنونی اصلاح یارانه ها است، تاکید کرد: باید برای این اقدام شجاعانه به دولت تبریک گفت و بدون شک این اقدام حاشیه های زیادی نیز برای دولت به دنبال خواهد شد داشت. اقدام دولت در اصلاح یارانه ها، شجاعانه است/سازمان […]

بازرس کل استان کرمان با تاکید بر این مطلب که یکی از اقدامات مهم دولت کنونی اصلاح یارانه ها است، تاکید کرد: باید برای این اقدام شجاعانه به دولت تبریک گفت و بدون شک این اقدام حاشیه های زیادی نیز برای دولت به دنبال خواهد شد داشت.
اقدام دولت در اصلاح یارانه ها، شجاعانه است/سازمان بازرسی مشاوری امین برای مدیران اجرایی است

منبع: بــرنا
? اقدام دولت در اصلاح یارانه ها، شجاعانه است/سازمان بازرسی مشاوری امین برای مدیران اجرایی است