افزایش فعالیت‌های قرآنی نیاز به همراهی مسئولان دارد

مدیر مؤسسه قرآنی ثامن‌الحجج امین‌‌شهر با بیان تغییرات فرهنگی چند سال اخیر در کشور گفت: ایجاد انگیزه برای افزایش فعالیت‌های قرآنی و مباحث فرهنگی نیاز به همراهی و توجه مسئولان دارد و مؤسسات به تنهایی نمی‌توانند کارهای بیشتری انجام دهند. معصومه خلیلی مدیر مؤسسه قرآنی ثامن‌الحجج امین‌شهر شهرستان انار در گفت‌وگو با ایکنا از کرمان، […]

مدیر مؤسسه قرآنی ثامن‌الحجج امین‌‌شهر با بیان تغییرات فرهنگی چند سال اخیر در کشور گفت: ایجاد انگیزه برای افزایش فعالیت‌های قرآنی و مباحث فرهنگی نیاز به همراهی و توجه مسئولان دارد و مؤسسات به تنهایی نمی‌توانند کارهای بیشتری انجام دهند.

معصومه خلیلی مدیر مؤسسه قرآنی ثامن‌الحجج امین‌شهر شهرستان انار در گفت‌وگو با ایکنا از کرمان، ضمن بیان تأثیرات کرونا بر فعالیت مؤسسات قرآنی گفت: فعالیت این مؤسسه در حال حاضر به صورت محدود و حضوری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تغییرات ناپایدار وضعیت شهرها و تعطیلی مداوم کلاس‌های حضوری در زمان کرونا باعث کاهش فعالیت قرآن‌آموزان شده است، گفت: همکاری قرآن‌آموزان و خانواده‌ها برای برگزاری کلاس‌های قرآن به صورت غیرحضوری به دلیل اینکه دانش‌آموزان کلاس‌های مدرسه را هم غیرحضوری برگزار می‌کنند بسیار کاهش یافته است.

خلیلی با برشمردن دلایل کاهش قرآن‌آموزان در زمان کرونا، گفت: البته پیش از کرونا نیز تعداد قرآن‌آموزان در حال کاهش بود و شاید دلیل این امر افزایش کلاس‌های متعدد در زمینه‌های مختلف است. بنابراین استقبال از کلاس‌های دیگر بیشتر شد و اولویت افراد کلاس‌های دیگر قرار گرفت.

وی با بیان تغییرات فرهنگی چند سال اخیر در کشور بیان کرد: در شهرستان انار استقبال بسیار زیادی برای فعالیت‌های قرآنی وجود داشت اما به دلیل این تغییرات فرهنگی گرایش به فعالیت‌های قرآنی کاهش یافت.

این مدیر مؤسسه قرآنی تصریح کرد: ایجاد انگیزه برای افزایش فعالیت‌های قرآنی و مباحث فرهنگی نیاز به همراهی و توجه مسئولین دارد و مؤسسات به تنهایی نمی‌توانند کارهای بیشتری انجام دهند.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های متعدد برای اساتید و مربیان قرآنی، بیان کرد: وقتی که قرآن‌آموز و تمایل به یادگیری قرآن کاهش پیدا کرده است برگزاری چنین دوره‌هایی بازدهی زیادی ندارد. بنابراین ابتدا باید دلیل کاهش گرایش به یادگیری قرآن کریم به صورت علمی و تخصصی بررسی شود.

انتهای پیام
افزایش فعالیت‌های قرآنی نیاز به همراهی مسئولان دارد

منبع:خــبرگزاری بین المللی قــرآن
? افزایش فعالیت‌های قرآنی نیاز به همراهی مسئولان دارد