افزایش تولید محصول سیب درختی در کرمان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت:طی امسال ۳۱ هزارو ۵۰۰ تن محصول سیب از باغ‌های استان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

مهدی لطفعلی زاده، مدیر جهاد کشاورزی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های فت فتو از کرمان،سطح زیر کشت سیب درختی در استان را ۳هزارو ۱۵۶ هکتار عنوان کردو گفت:از این میزان ۲۲۸ هکتار نهال و ۲هزارو ۹۲۸ هکتار بارور است.

اوافزود:بیشترین سطح زیر کشت مربوط به شهرستان بردسیر باسطحی معادل ۸۸۲ هکتار و کمترین آن مربوط به شهرستان راور باسطح ۴۶ هکتار است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت:طی امسال ۳۱ هزارو ۵۰۰ تن محصول سیب از باغ‌های استان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

لطفعلی زاده با اشاره به اینکه برداشت محصول سیب نسبت به پارسال حدود ۵۰۰ تن افزایش داشته است، تصریح کرد: این افزایش به علت مدیریت فنی باغ ها از قبیل هرس ، تغذیه ، آبیاری و مبارزه با آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز باغ‌ها بوده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بیان کرد: محصول برداشتی بیشتر به مصرف داخل استان و مقادیری به استان‌های همسایه ارسال می‌شود.

لطفعلی زاده گفت: برداشت سیب درختی در استان کرمان از اواخر خردادماه شروع و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد.

انتهای پیام/ی
افزایش تولید محصول سیب درختی در کرمان

منبع:باشــگاه خبرنگاران
💬 افزایش تولید محصول سیب درختی در کرمان