افتتاح ۱۴ طرح هفته دولت در کرمان

همزمان با آغازهفته دولت، ۱۴طرح در شهرستانهای ریگان ومنوجان به بهره برداری رسید. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان  ۱۰ طرح برق رسانی و رفع کاهش ولتاژ برق و همچنین یک زمین چمن مصنوعی روستایی در ریگان ، طرح آبیاری تحت فشار در ۳۴۰ هکتار  و دو طرح برق روستایی در منوجان از جمله […]

همزمان با آغازهفته دولت، ۱۴طرح در شهرستانهای ریگان ومنوجان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان  ۱۰ طرح برق رسانی و رفع کاهش ولتاژ برق و همچنین یک زمین چمن مصنوعی روستایی در ریگان ، طرح آبیاری تحت فشار در ۳۴۰ هکتار  و دو طرح برق روستایی در منوجان از جمله این طرحهاست.

فرماندار ریگان گفت:زمین چمن مصنوعی روستای میراباد کنار دشت  با هزینه ۷میلیارد ریال ساخته شده و بیش از ۱۰۰ورزشکار در این روستا از مزایای آن برخوردار شدند.
باقری افزود: طرح توسعه ،برق رسانی ،ورفع افت ولتاژ شهرستان ریگان با هزینه ۱۶۰میلیارد ریال به بهر برداری رسید.

 در منوجان هم یک دستگاه ترانس ۱۰۰ کاوا واقع در چاریان منوجان و احداث ۱۲۰ متر شبکه فشار متوسط افت ولتاژ در روستای حسین آباد منوجان با اعتبار افزون بر ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان  به بهره برداری رسید.

طرح آبیاری تحت فشار  در روستای چاه غلامحسین منوجان ، به نیابت از ۳۴۰ هکتار با اعتبار افزون بر ۲ هزار و ۷۱۲ میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق کشاورزی به بهره برداری رسید.
افتتاح ۱۴ طرح هفته دولت در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? افتتاح ۱۴ طرح هفته دولت در کرمان