افتتاح پروژه های گردشگری کرمان

فت فتو/کرمان در هفته گردشگری۱۶ پروژه شامل شش دفتر خدمات مسافرتی، چهار هتل، سه واحد بوم گردی، یک سفره خانه و یک اقامتگاه سنتی و یک مجتمع گردشگری با حجم سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد تومان در استان کرمان به بهره برداری می رسد. افتتاح پروژه های گردشگری کرمان منبع:ایـسنا ? افتتاح پروژه های گردشگری کرمان

فت فتو/کرمان در هفته گردشگری۱۶ پروژه شامل شش دفتر خدمات مسافرتی، چهار هتل، سه واحد بوم گردی، یک سفره خانه و یک اقامتگاه سنتی و یک مجتمع گردشگری با حجم سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد تومان در استان کرمان به بهره برداری می رسد.
افتتاح پروژه های گردشگری کرمان

منبع:ایـسنا
? افتتاح پروژه های گردشگری کرمان