افتتاح نمایشگاه روباز صنایع دستی و تولیدات خانگی در زرند

در سال تولید ، پشتیبانی ، مانع زدایی ها و با هدف حمایت از تولید کنندگان نمایشگاه روباز صنایع دستی و تولیدات خانگی در زرند افتتاح شد.

به گزارش فت فتو ، در سال تولید ، پشتیبانی ، مانع زدایی ها و با هدف حمایت از تولید کنندگان نمایشگاه روباز صنایع دستی و تولیدات خانگی در زرند افتتاح شد.

انتهای پیام/زرند
افتتاح نمایشگاه روباز صنایع دستی و تولیدات خانگی در زرند

منبع:آرمـان
💬 افتتاح نمایشگاه روباز صنایع دستی و تولیدات خانگی در زرند