افتتاح مرکز مشاوره خانواده مهر در زرند

به مناسبت هفته بسیج، مرکز مشاوره خانواده مهر با حضور جمعی از مسئولین شهرستان زرند افتتاح شد. به مناسبت هفته بسیج، مرکز مشاوره خانواده مهر با حضور جمعی از مسئولین شهرستان، سرهنگ ستایش نیا معاونت اجتماعی سپاه ثارالله استان کرمان و سرهنگ امیری فرمانده سپاه زرند افتتاح شد. افتتاح مرکز مشاوره خانواده مهر در زرند […]

به مناسبت هفته بسیج، مرکز مشاوره خانواده مهر با حضور جمعی از مسئولین شهرستان زرند افتتاح شد.

به مناسبت هفته بسیج، مرکز مشاوره خانواده مهر با حضور جمعی از مسئولین شهرستان، سرهنگ ستایش نیا معاونت اجتماعی سپاه ثارالله استان کرمان و سرهنگ امیری فرمانده سپاه زرند افتتاح شد.
افتتاح مرکز مشاوره خانواده مهر در زرند

منبع:آرمـان
? افتتاح مرکز مشاوره خانواده مهر در زرند