افتتاح سامانه ارجاع بیماران نیازمند

مراسم افتتاح سامانه ارجاع بیماران نیازمند در حسینیه ثارالله برگزارشد برای دیدن عکس در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید افتتاح سامانه ارجاع بیماران نیازمند منبع: خــبرگزاری بســیج ? افتتاح سامانه ارجاع بیماران نیازمند

مراسم افتتاح سامانه ارجاع بیماران نیازمند در حسینیه ثارالله برگزارشد

برای دیدن عکس در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید
افتتاح سامانه ارجاع بیماران نیازمند

منبع: خــبرگزاری بســیج
? افتتاح سامانه ارجاع بیماران نیازمند