اطلاعیه واکسیناسیون دانش آموزان شهرستان انار

دانش آموزان *متولدین ۸۲/۷/۱لغایت۸۳/۷/۱* ساکن مناطق لطف آباد ،بیاض،گلشن فردا سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ جهت دریافت واکسن از ساعت ۸ الی ۱۲ به محل انجام واکسیناسیون روستاهای بیاض ،گلشن ،لطف آباد مراجعه کنند به گزار فت فتو بنا به اعلام شبکه بهداشت و درمان شهرستان انار به اطلاع می رساند دانش آموزان *متولدین ۸۲/۷/۱لغایت۸۳/۷/۱* ساکن […]

دانش آموزان *متولدین ۸۲/۷/۱لغایت۸۳/۷/۱* ساکن مناطق لطف آباد ،بیاض،گلشن فردا سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ جهت دریافت واکسن از ساعت ۸ الی ۱۲ به محل انجام واکسیناسیون روستاهای بیاض ،گلشن ،لطف آباد مراجعه کنند

به گزار فت فتو بنا به اعلام شبکه بهداشت و درمان شهرستان انار به اطلاع می رساند دانش آموزان *متولدین ۸۲/۷/۱لغایت۸۳/۷/۱* ساکن مناطق لطف آباد ،بیاض،گلشن فردا سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ جهت دریافت واکسن از ساعت ۸ الی ۱۲ به محل انجام واکسیناسیون روستاهای بیاض ،گلشن ،لطف آباد مراجعه کنند .

لازم به ذکر است واکسیناسیون در سطح شهرستان از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد و متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

بعد از دریافت واکسن، کارت واکسیناسیون بایستی در اسرع وقت تحویل مدیر مدرسه گردد.
اطلاعیه واکسیناسیون دانش آموزان شهرستان انار

منبع: انــارما
?اطلاعیه واکسیناسیون دانش آموزان شهرستان انار : اخبار استان کرمان – ورزشی