استاندار کرمان: ریشه فساد در قوانین و ساختار اداری است

استاندار کرمان با بیان اینکه نظام اداری ما مستعد نداشتن شفافیت، فسادزایی و ایجاد رانت در درون آن است گفت: ریشه فساد در قوانین، مقررات و ساختار اداری است. به گزارش «فت فتو»، علی زینی وند روز یکشنبه در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان کرمان افزود: اگر می‌خواهیم کشوری در تراز نام نظام جمهوری […]

استاندار کرمان با بیان اینکه نظام اداری ما مستعد نداشتن شفافیت، فسادزایی و ایجاد رانت در درون آن است گفت: ریشه فساد در قوانین، مقررات و ساختار اداری است.

به گزارش «فت فتو»، علی زینی وند روز یکشنبه در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان کرمان افزود: اگر می‌خواهیم کشوری در تراز نام نظام جمهوری اسلامی باشیم که فسادی درآن نباشد و روند توسعه کشور تسریع شود، افراد برجسته در آن دیده شوند، نظام تشویقات ‌و تنبیهات براساس قاعده و با کمترین دخل و تصرف و سلیقه های شخصی باشد، باید شفاف و بر اساس قوانین کمتر تفسیرپذیر در ساختار اداری حرکت کنیم.

وی اظهارداشت: صرفنظر از یکصد سال سابقه نظام بروکراسی اداری دولت های مدرن ۴۳ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و بسیاری از فرایندهای نظام‌ اداری ما باید اصلاح شود زیرا مردم شاهدند در همه دولت ها فسادهایی سر باز می‌کند که نشان می دهد بسترهای آن را نبستیم.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به گزارش اقدامات دستگاه ها در راستای اصلاح نظام اداری گفت: در برخی نقاط پیشرفت داشتیم که سرعت این روند باید افزایش یابد.

وی عنوان کرد: اقدامات و خدمات در راستای ماموریت اداری و وظیفه ذاتی دستگاه ها در بستر قانون و مقررات و ساختارهای اداری قرار دارد که راهبرد و رویکرد ما را در انجام وظایف مشخص می‌کند.

زینی‌وند افزود: هرقدر قوانین و مقررات شفاف، غیرتفسیرپذیر و ساختارها چابک و شفاف باشد، عملکرد ما با موفقیت بیشتر و سلامت نظام اداری و روند اداره امور تسهیل می شود که تمامی آن در بستر نظام اداری اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه مبدا تحول در وضعیت کشور در نظام اداری نهفته است ادامه داد: نظام اداری ما براساس تجارب و نظرات کارشناسی و در مقایسه با کشورهای موفق دنیا باید بگوییم اسلامی است و باید شفاف، فسادستیز، بدون رانت و چابک باشد، اما این ویژگی ها را در حد انتظار ما ندارد.

استاندار کرمان یادآور شد: علاوه بر سابقه اداری و دیوان سالاری که در دولت های مدرن و همه ادوار استقرار دولت ها داریم، در این خصوص سابقه ما جوان نیست و جزو میانسالان نظام اداری جهان هستیم.

دولت الکترونیک می‌تواند ریشه فساد را بخشکاند

وی اضافه کرد: برخی کلیدواژه ها طی سال های گذشته شکل گرفته که در این دولت نیز ادامه می یابد و ریشه در اصلاح نظام اداری دارد؛ کلیدواژه دولت الکترونیک از جمله آنهاست که بایستی طبق هدفگذاری اجرا شود.

استاندار کرمان با بیان اینکه طرح دولت الکترونیک پیشرفت خوبی داشته و می تواند بسیاری از رییشه های فساد را در نظام اداری بخشکاند ابراز داشت: نظام اداری کارمندمحور، فسادزاست و در این زمینه مراجعه برای دریافت مجوز به شخص یا سیستم تفاوتی فاحش دارد که با به کارگرفتن آن می‌توان جلو فساد را گرفت.

وی با تاکید براینکه تفاوت فسادزا و فسادستیز بودن روشن است تصریح کرد: دولت الکترونیک شعار نیست و برای جلوگیری از رانت، فساد و ممنوع کردن امضاهای طلایی و نجات کارمندان از فساد یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود.

زینی وند با اشاره به اینکه مانیتورینگ جلو فساد را در یک معدن گرفت گفت: ماهیت نظام اداری که شفاف نباشد و دیده نشود می‌تواند سبب فساد شود و در این زمینه چشم های ناظر بر ما، زندگی و آخرت ما را نجات می دهد و تضمین می کند.

تمرکرگرایی در نظام اداری فسادزاست

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تفویض اختیارات وزارت صمت بسیاری از مشکلات را در استان ها رفع کرد افزود: تمرکزگرایی در نظام پیچیده اداری ما فسادزا است.

وی تاکید کرد: پاسخ استعلامات را از ۳۳ روز به ۱۸ روز رساندیم که این زمان همچنان نیز باید ‌کاهش یابد.

بخشنامه های پوسیده را کنار بگذارید

استاندار کرمان بیان داشت: میانگین پاسخگویی به استعلامات سرمایه گذاری بسته به روسای ادارات در شهرستان‌ها از سه تا ۴۵ روز متفاوت است ‌که تاخیر کار مدیران نشان می‌دهد یا برخی مدیران مسئولیت پذیر نیستند یا چشم به فساد دارند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون نظام اداری ما در بخش الکترونیک شخص محور است، در حالی که مشکلات مردم باید سریع رفع شود گفت: بخشنامه های پوسیده را باید کنار گذاشت زیرا رعایت کردن برخی از آنها مشکل ایجاد می کند.

مجلس قوانین فسادزا را کنار بزند

زینی وند همچنین عنوان کرد: عملکرد توسعه گرا سالم و شفاف بر بستر قوانین و نظام اداری شکل می گیرد که هر ۲ نیاز به اصلاح دارند. مجلس شورای اسلامی می تواند تمامی قوانین فسادزا را کنار بزند و در این خصوص کارگروهی تشکیل شده اما روند اجرای کار کُند است.

وی افزود: در شرایط فعلی، گاه یک کارمند می‌تواند کل تصمیم های ریاست جمهوری یا استاندار را نادیده بگیرد که به علت سیستم اداری غیرشفاف است.

استاندار کرمان گفت: کارگروه‌های شورای مدیریت و شورای راهبردی استان کرمان جزو اصولی ترین امور ما هستند که مدیران باید با فهمی صحیح در ادارات آن را تشکیل دهند و در این زمینه مولفه نخست ارزیابی از دیدگاه من، نگاه مدیر به اصلاح ساختار نظام اداری است.

زینی وند با قدردانی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: این سازمان فعالیت خود را در ارزیابی جشنواره شهید رجایی استان کرمان به صورت دقیق انجام داد اما دستورالعمل‌ها سندمحور و دقیق نیست و این نظام باید کیفی تر شود زیرا در ارزیابی بایستی نظرات مراجعه کنندگان و افکار عمومی را از ادارات دریافت ‌کنیم.
استاندار کرمان: ریشه فساد در قوانین و ساختار اداری است

منبع: تــابناک
? استاندار کرمان: ریشه فساد در قوانین و ساختار اداری است