اربعین حسینی؛ تداوم راه امام حسین(ع)

در اربعین حسینی، مسلمانان و آزادیخواهان جهان، باران اشکبار چشم خویش را با مظلومیت حسین و یارانش پیوند می‌زنند و بر ادامه راه عشق تاکید می‌کنند. به گزارش فت فتو، اربعین حسینی، تکرار یاد و خاطره حماسه سازان کربلاست، سلام بر حسین و اربعینش، سلام بر اربعین و زائرانش! و سلام بر اندوه های دل […]

در اربعین حسینی، مسلمانان و آزادیخواهان جهان، باران اشکبار چشم خویش را با مظلومیت حسین و یارانش پیوند می‌زنند و بر ادامه راه عشق تاکید می‌کنند.

به گزارش فت فتو، اربعین حسینی، تکرار یاد و خاطره حماسه سازان کربلاست، سلام بر حسین و اربعینش، سلام بر اربعین و زائرانش! و سلام بر اندوه های دل آنان که به سوغات بر مزار کشتگان، عشق بردند و به مویه نشستند.

به شوق زیارت صحن و سرای جان فزایت، اربعین شهادتت را به سوگ می نشینیم.

فردا بیستم صفر مسلمانان و آزادیخواهان جهان، باران اشکبار چشم خویش را با مظلومیت حسین و یارانش پیوند می زنند واین راه، راه تداوم عشق است و بی گمان هیچگاه بی رهرو نخواهد بود.

امسال دومین سال است که مشتاقان اربعین به علت شیوع ویروس کرونا از رفتن به کربلای معلی محروم هستند، اما در کرمان پایتخت مقاومت، عاشقان حسینی از جوار مزار سیدالشهدای مقاومت دلهای خود را روانه کربلا می کنند و با زائران اربعین حسینی همنوا می شوند.

کد ویدیو
اربعین حسینی؛ تداوم راه امام حسین(ع)

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? اربعین حسینی؛ تداوم راه امام حسین(ع)