اختتامیه نخستین رویداد علمی و فناوری استان آپ کرمان

فت فتو/کرمان اختتامیه نخستین رویداد علمی و فناوری استان آپ کرمان در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.در این آیین تعدادی سرمایه گذار با پیش خرید، سرمایه‌گذاری و همکاری برای فعالیت از تعدادی استارتاپ شرکت کننده در رویداد استان آپ کرمان حمایت کردند. اختتامیه نخستین رویداد علمی و فناوری استان آپ کرمان منبع:ایـسنا ? اختتامیه نخستین […]

فت فتو/کرمان اختتامیه نخستین رویداد علمی و فناوری استان آپ کرمان در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.در این آیین تعدادی سرمایه گذار با پیش خرید، سرمایه‌گذاری و همکاری برای فعالیت از تعدادی استارتاپ شرکت کننده در رویداد استان آپ کرمان حمایت کردند.
اختتامیه نخستین رویداد علمی و فناوری استان آپ کرمان

منبع:ایـسنا
? اختتامیه نخستین رویداد علمی و فناوری استان آپ کرمان