اختتامیه نخستین جشنواره فیلم مستند “سلیمان سلامت”

فت فتو/کرمان جشنواره فیلم سلیمان سلامت که در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر مستندسازی تلاش و ایثار نیروهای بهداشتی و درمانی در سطح کشوری کلید خورده بود عصر جمعه با حضور وزیر بهداشت و سایر مسئولان ملی و استانی و در کرمان با معرفی آثار برتر خاتمه یافت. اختتامیه نخستین جشنواره فیلم مستند […]

فت فتو/کرمان جشنواره فیلم سلیمان سلامت که در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر مستندسازی تلاش و ایثار نیروهای بهداشتی و درمانی در سطح کشوری کلید خورده بود عصر جمعه با حضور وزیر بهداشت و سایر مسئولان ملی و استانی و در کرمان با معرفی آثار برتر خاتمه یافت.
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم مستند “سلیمان سلامت”

منبع: ایـسنا
? اختتامیه نخستین جشنواره فیلم مستند “سلیمان سلامت”