اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی با حضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، خانواده شهید سلیمانی و اقشار مختلف مردم در محل مصلای امام علی (ع) شهر کرمان برگزار شد.فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بیرق‌های جهان اسلام برافراشته است و هیچ مشرک، کافر و منافقی امروز نمی‌تواند به بلاد مسلمانان حمله […]

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی با حضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، خانواده شهید سلیمانی و اقشار مختلف مردم در محل مصلای امام علی (ع) شهر کرمان برگزار شد.فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بیرق‌های جهان اسلام برافراشته است و هیچ مشرک، کافر و منافقی امروز نمی‌تواند به بلاد مسلمانان حمله کند، زیرا سردار سلیمانی ارتش‌ بزرگی را تشکیل داده است که همه‌جا از مظلومان دفاع کرده است.

کرمان با حضور خانواده شهید سردار سلیمانی” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان با حضور خانواده شهید سردار سلیمانی”>۱

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم  با حضور سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا و سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران /<a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم با حضور سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا و سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران /کرمان“>۲

از چپ: نرجس سلیمانی فرزند سردار حاج قاسم سلیمانی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”از چپ: نرجس سلیمانی فرزند سردار حاج قاسم سلیمانی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۳

سخنرانی سردار حسین معروفی  فرمانده سپاه ثارالله استان <a href=کرمان در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان” class=”custom-border” title=”سخنرانی سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۴

از راست: محمدرضا، نرجس و زینب سلیمانی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”از راست: محمدرضا، نرجس و زینب سلیمانی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۵

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۶

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۷

سخنرانی حجت‌الاسلام حسن علیدادی‌سلیمانی امام جمعه <a href=کرمان در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان” class=”custom-border” title=”سخنرانی حجت‌الاسلام حسن علیدادی‌سلیمانی امام جمعه کرمان در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۸

از چپ: زینب، نرجس و محمدرضا سلیمانی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”از چپ: زینب، نرجس و محمدرضا سلیمانی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۹

از چپ: سردار حسین سلامی، سردار محمد شیرازی و سردار حسین معروفی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”از چپ: سردار حسین سلامی، سردار محمد شیرازی و سردار حسین معروفی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۱۰

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۱۱

از چپ: سردار حسین سلامی، سردار محمد شیرازی و سردار حسین معروفی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”از چپ: سردار حسین سلامی، سردار محمد شیرازی و سردار حسین معروفی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۱۲

از چپ: سردار حسین سلامی، سردار محمد شیرازی و سردار حسین معروفی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”از چپ: سردار حسین سلامی، سردار محمد شیرازی و سردار حسین معروفی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۱۳

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم  با حضور سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا و سردار حسین سلامی فرمانده سپله پاسداران /<a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم با حضور سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا و سردار حسین سلامی فرمانده سپله پاسداران /کرمان“>۱۴

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان با حضور خانواده شهید سردار سلیمانی” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان با حضور خانواده شهید سردار سلیمانی”>۱۵

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان با حضور خانواده شهید سردار سلیمانی” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان با حضور خانواده شهید سردار سلیمانی”>۱۶

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۱۷

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۱۸

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۱۹

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۲۰

از چپ: نرجس سلیمانی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”از چپ: نرجس سلیمانی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۲۱

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۲۲

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۲۳

سخنرانی سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”سخنرانی سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۲۴

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۲۵

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۲۶

سخنرانی سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”سخنرانی سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۲۷

اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۲۸

 سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=” سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۲۹

خانواده سردار حاج قاسم سلیمانی در حاشیه  اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”خانواده سردار حاج قاسم سلیمانی در حاشیه اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۳۰

محمدرضا سلیمانی فرزند شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در حاشیه اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”محمدرضا سلیمانی فرزند شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در حاشیه اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۳۱

زینب سلیمانی در حاشیه  اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در <a href=کرمان” class=”custom-border” title=”زینب سلیمانی در حاشیه اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم در کرمان“>۳۲
اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم

منبع: فــارس
? اجلاسیه دومین سالگرد شهادت حاج‌قاسم