اجرای طرح سند آمایش توسط وزارت صنعت

به گزارش خبرنگار اقتصادی فت فتو، یکی از چالش های کشور در سال های گذشته اجرای پروژه های صنعتی بدون ارزیابی ظرفیت های منطقه ای بوده به گونه ای که در برخی مناطق فلات مرکزی با وجود اینکه کمبود آب دارند طرح های فولادی اجرا شده است، به همین دلیل دولت سیزدهم در راستای اسناد […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی فت فتو، یکی از چالش های کشور در سال های گذشته اجرای پروژه های صنعتی بدون ارزیابی ظرفیت های منطقه ای بوده به گونه ای که در برخی مناطق فلات مرکزی با وجود اینکه کمبود آب دارند طرح های فولادی اجرا شده است، به همین دلیل دولت سیزدهم در راستای اسناد بالادستی به دنبال اصلاح رویه قبل است، از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه های جدیدی را در استان ها در حال اجرا دارد.

استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فت فتو با اشاره به اینکه وزارت صمت کارهای زیربنایی را براساس طرح و برنامه ۴ ساله زمان بندی و تعریف کرده گفت: این برنامه ها امر مثبتی هستند و مطمئنا استان کرمان در این حوزه پیشرو خواهد بود. 

علی زینی‌وند درباره اجرای طرح آمایش از سوی وزارت صمت گفت: طرح وزارت صمت در خصوص سند آمایش استان‌ها طرح قابل قبولی است که براساس توانمندی و ظرفیت های استان چارچوب خوبی تعریف شده است.

وی افزود: این برنامه اولیه است و مقرر شد نماینده ها با مجموعه استانداری کارکرده و در نهایت بتوانیم در استان به مرحله اجرا در آوریم.

زینی وند گفت: از اینکه وزارت صمت کارهای زیربنایی را براساس طرح و برنامه ۴ ساله زمان بندی و تعریف کرده امر مثبتی است و مطمئنا استان کرمان در این حوزه پیشرو خواهد بود.




اجرای طرح سند آمایش توسط وزارت صنعت

منبع: مــوج
? اجرای طرح سند آمایش توسط وزارت صنعت