اجرای سرود «سلام فرمانده» مجاور مرقد شهید سلیمانی

کرمان – نوجوانان کرمانی با حضور در جوار مرقد شهید سلیمانی سرود سلام فرمانده را اجرا کردند. دریافت 23 MB به گزارش فت فتو، نوجوانان کرمانی با حضور در جوار مرقد شهید سلیمانی سرود سلام فرمانده را اجرا کردند. کد خبر 5482468 اجرای سرود «سلام فرمانده» مجاور مرقد شهید سلیمانی منبع: مــهر ? اجرای سرود […]

کرمان – نوجوانان کرمانی با حضور در جوار مرقد شهید سلیمانی سرود سلام فرمانده را اجرا کردند.


دریافت
23 MB

به گزارش فت فتو، نوجوانان کرمانی با حضور در جوار مرقد شهید سلیمانی سرود سلام فرمانده را اجرا کردند.

کد خبر 5482468
اجرای سرود «سلام فرمانده» مجاور مرقد شهید سلیمانی

منبع: مــهر
? اجرای سرود «سلام فرمانده» مجاور مرقد شهید سلیمانی