اجرای سرود سلام فرمانده توسط دانش آموزان فاریابی

دانش آموزان شهرستان فاریاب با حضور در جوار گلزار شهدای گمنام ضمن اجرای سرود « سلام فرمانده» با آرمان های شهدا تجدید پیمان کردند. به گزارش فت فتو،سرود « سلام فرمانده» موجب شور انقلابی در بین دهه هشتادی ها و دهه نودی ها شده است و بارها بصورت دسته جمعی اجرا کرده اند،دانش آموزان شهرستان […]

دانش آموزان شهرستان فاریاب با حضور در جوار گلزار شهدای گمنام ضمن اجرای سرود « سلام فرمانده» با آرمان های شهدا تجدید پیمان کردند.

به گزارش فت فتو،سرود « سلام فرمانده» موجب شور انقلابی در بین دهه هشتادی ها و دهه نودی ها شده است و بارها بصورت دسته جمعی اجرا کرده اند،دانش آموزان شهرستان فاریاب با حضور در جوار گلزار شهدای گمنام ضمن اجرای این سرود با آرمان های شهدا تجدید پیمان کردند.
اجرای سرود سلام فرمانده توسط دانش آموزان فاریابی

منبع:آرمـان
? اجرای سرود سلام فرمانده توسط دانش آموزان فاریابی