اجرای رزمایش پویش مشق احسان درنرماشیر

محمدرویان‌گفت:صبح امروز رزمایش پویش مشق احسان به همت جهادگران به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی اجرا شد.

به‌گزارش”فت فتو” از نرماشیر؛محمدرویان فرمانده سپاه‌نرماشیر ضمن‌گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی بیان کرد:صبح امروز رزمایش پویش مشق احسان در نرماشیر اجرا شد.

وی افزود:این رزمایش به همت گروه های جهادی بسیج شهرستان اجرا و در بین خانواده های دانش آموزان‌کم برخوردار توزیع شد.
اجرای رزمایش پویش مشق احسان درنرماشیر

منبع:آرمـان
💬 اجرای رزمایش پویش مشق احسان درنرماشیر