اجرای رزمایش “الی بیت‌المقدس ۱۲” ‌در شهرستان کوهبنان+ تصاویر

رزمایش “الی بیت‌المقدس ۱۲” با رمز “یا علی ابن ابیطالب ” در شهرستان کوهبنان اجرا شد به گزارش فت فتواز کرمان؛ رزمایش “الی بیت‌المقدس 12” با نام “سردار شهید سیدمحمد حجازی” با شعار “بسیج، امنیت و اقتدار” و با رمز “یا علی ابن ابی طالب ”  اجرا شد. اجرای رزمایش “الی بیت‌المقدس ۱۲” ‌در شهرستان […]

رزمایش “الی بیت‌المقدس ۱۲” با رمز “یا علی ابن ابیطالب ” در شهرستان کوهبنان اجرا شد

به گزارش فت فتواز کرمان؛ رزمایش “الی بیت‌المقدس 12” با نام “سردار شهید سیدمحمد حجازی” با شعار “بسیج، امنیت و اقتدار” و با رمز “یا علی ابن ابی طالب ”  اجرا شد.
اجرای رزمایش “الی بیت‌المقدس ۱۲” ‌در شهرستان کوهبنان+ تصاویر

منبع: خــبرگزاری بســیج
? اجرای رزمایش “الی بیت‌المقدس ۱۲” ‌در شهرستان کوهبنان+ تصاویر