اجتماع «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا» در کرمان

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی کرمان با عنوان «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا»، با حضور بیش از ۳ هزار دانشجو در گلزار شهدای کرمان برگزار شد. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ اجتماع «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا» در کرمان منبع: فــارس ? اجتماع […]

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی کرمان با عنوان «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا»، با حضور بیش از ۳ هزار دانشجو در گلزار شهدای کرمان برگزار شد.


۱

اجتماع بزرگ
۲

اجتماع بزرگ
۳

اجتماع بزرگ
۴

اجتماع بزرگ
۵

اجتماع بزرگ
۶

اجتماع بزرگ
۷

اجتماع بزرگ
۸

اجتماع بزرگ
۹

اجتماع بزرگ
۱۰

اجتماع بزرگ
۱۱

اجتماع بزرگ
۱۲

اجتماع بزرگ
۱۳

اجتماع بزرگ
۱۴

اجتماع بزرگ
۱۵

اجتماع بزرگ
۱۶

اجتماع بزرگ
۱۷

اجتماع بزرگ
۱۸

اجتماع بزرگ
۱۹

اجتماع بزرگ
۲۰
اجتماع «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا» در کرمان

منبع: فــارس
? اجتماع «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا» در کرمان