اجتماع بزرگ «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا» در کرمان

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی کرمان با عنوان «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا»، با حضور بیش از ۳ هزار دانشجو در گلزار شهدای کرمان برگزار شد. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ اجتماع بزرگ «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا» در کرمان منبع: فــارس ? […]

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی کرمان با عنوان «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا»، با حضور بیش از ۳ هزار دانشجو در گلزار شهدای کرمان برگزار شد.


۱

اجتماع بزرگ
۲

اجتماع بزرگ
۳

اجتماع بزرگ
۴

اجتماع بزرگ
۵

اجتماع بزرگ
۶

اجتماع بزرگ
۷

اجتماع بزرگ
۸

اجتماع بزرگ
۹

اجتماع بزرگ
۱۰

اجتماع بزرگ
۱۱

اجتماع بزرگ
۱۲

اجتماع بزرگ
۱۳

اجتماع بزرگ
۱۴

اجتماع بزرگ
۱۵

اجتماع بزرگ
۱۶

اجتماع بزرگ
۱۷

اجتماع بزرگ
۱۸

اجتماع بزرگ
۱۹

اجتماع بزرگ
۲۰
اجتماع بزرگ «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا» در کرمان

منبع: فــارس
? اجتماع بزرگ «دانشجوی امروز، حاج‌قاسم فردا» در کرمان