اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

فت فتو/کرمان صبح امروز سوم آذرماه اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان در محل گلزار شهدای کرمان به مناسبت هفته بسیج برگزار شد. انتهای پیام اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان منبع: ایـسنا ? اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

فت فتو/کرمان صبح امروز سوم آذرماه اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان در محل گلزار شهدای کرمان به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

انتهای پیام

اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان
اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان

منبع: ایـسنا
? اجتماع بزرگ دانشجویان انقلابی استان کرمان