اتمام پروژه های راهسازی بافت و رابر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

کرمان – فت فتو – مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: راه و شهرسازی در تمامی محورهای اصلی منتهی به بافت پروژه دارد که تکمیل راه های اصلی در طرح های راهسازی بافت، رابر و ارزوییه به بیش از یکهزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

علی حاجی زاده روز شنبه در نشست بررسی مسائل شهرستان های بافت، رابر و ارزوییه افزود: پروژه کرمان – بافت ۲۱۶ میلیارد تومان، بافت – حاجی آباد ۴۲۱ میلیارد تومان، بافت – سیرجان ۱۲۸ میلیارد تومان، کرمان – رابر ۲۳۳ میلیارد تومان و بافت – رابر ۷۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی اظهار داشت: پیوست قانون اعتباراتی برای احداث محور شهرستان رابر – بافت تخصیص یافته و محور کرمان – بافت – رابر، کرمان – بافت و کرمان – دیهوک در ۲ مسیر امسال در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: بخش دوم هشت کیلومتر کرمان بافت در مرحله مناقصه قرار گرفته است و محور کرمان – بافت – ارزوییه پیوست قانون و اعتبارات ملی دارد و قرار داد ۶ کیلومتر آن منعقد شده که سه کیلومتر اجرا و مابقی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: احداث راه به اعتبارات فراوانی نیاز دارد که اعتبارات را پیگیری می کنیم و در سال گذشته به علت لایحه بودجه، اعتبارات تخصیص نیافت که پیگیری می شود.

حاجی زاده افزود: رفع معارض زمین مشکل محور رابر – کرمان است و چهار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه نیاز وجود دارد که ابتدا مصوب شد که این اعتبار توسط استان تامین شود و سپس مقرر شد که از محل معادن تخصیص یابد که اعتبارات ناچیزی حدود ۱۰ درصد تخصیص داده شد و ضروری است که مجتمع مس درآلو در بخش زمین و راهسازی کمک کند.

وی عنوان کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز باقی مانده مسیر رابر تا کرمان است که بخشی به صورت بهسازی و مابقی احداث تعریف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با بیان اینکه پروژه های راه روستایی در سال ۹۸ به راهداری سپرده شد گفت: اعتبارات راهسازی ملی بین محور کرمان – دیهوک و کرمان – بافت توزیع می شود.
اتمام پروژه های راهسازی بافت و رابر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

منبع: ایـرنا
💬اتمام پروژه های راهسازی بافت و رابر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد : اخبار استان کرمان – ورزشی