ابتکار پرستار رفسنجانی برای طرح شهید سلیمانی

پرستار جهادگر رفسنجانی در اجرای طرح شهید سلیمانی برای مقابله با کرونا دست به ابتکار جدیدی زد. به گزارش فت فتو از رفسنجان، پرستار جهادگر رفسنجانی در اجرای طرح شهید سلیمانی برای مقابله با کرونا دست به ابتکار جدیدی زد، ویدیو را ببینید. ابتکار پرستار رفسنجانی برای طرح شهید سلیمانی منبع:آرمـان ? ابتکار پرستار رفسنجانی […]

پرستار جهادگر رفسنجانی در اجرای طرح شهید سلیمانی برای مقابله با کرونا دست به ابتکار جدیدی زد.

به گزارش فت فتو از رفسنجان، پرستار جهادگر رفسنجانی در اجرای طرح شهید سلیمانی برای مقابله با کرونا دست به ابتکار جدیدی زد، ویدیو را ببینید.
ابتکار پرستار رفسنجانی برای طرح شهید سلیمانی

منبع:آرمـان
? ابتکار پرستار رفسنجانی برای طرح شهید سلیمانی