آیندۀ توسعۀ استان در گرو توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است

فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان گفت:«آیندۀ توسعۀ استان در گرو توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است و بایستی با میانبرهای دقیق به سمت پربارتر کردن موضوع پیش برویم». سیدمهدی طبیب‌زاده افزود:«در استان کرمان،استاندار،نمایندگان مجلس و مدیران تاکید فراوانی بر اقتصاد دانش‌بنیان دارند که با توجه به اهمیت موضوع باید در این مسیر موانع برداشته […]

فردایکرمان – گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان گفت:«آیندۀ توسعۀ استان در گرو توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است و بایستی با میانبرهای دقیق به سمت پربارتر کردن موضوع پیش برویم».

سیدمهدی طبیب‌زاده افزود:«در استان کرمان،استاندار،نمایندگان مجلس و مدیران تاکید فراوانی بر اقتصاد دانش‌بنیان دارند که با توجه به اهمیت موضوع باید در این مسیر موانع برداشته شود و به سمت حل آن‌ها و توسعۀ استان حرکت کنیم».

به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی،وی در هفتاد‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان،بیان کرد:«با توجه به نام‌گذاری سال و تاکید بر فعالیت‌های دانش‌بنیان می‌توان با همراهی همه،به‌ویژه دانشگاهیان و اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان،نتایج ملموس‌تری را بگیریم».

طبیب‌زاده یادآور شد:«قوانین و مصوبات خوبی در کشور داریم که بسیار ضعیف اجرا می‌شوند به طوری که متوسط اجرای مصوبات کشور ۲۵ درصد است». /پ
آیندۀ توسعۀ استان در گرو توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است

منبع:خبر کرمان
?

آیندۀ توسعۀ استان در گرو توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است

:اخبار استان کرمان – اقتصادی