آمار دقیقی از تعداد کسب‌وکار‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم

فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: معاون وزیر ارتباطات در خصوص آمار تعداد کسب‌وکار‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت:«آمار‌ها بسیار متعدد است و دلیل آن این است که ما در سکو‌های خارجی هیچ احاطۀ محتوایی نداریم و آمار‌ها بر اساس حدس و گمان است». خوانساری افزود:«به نظر مسائل فنی و محدودیت‌هایی که این سکو‌ها برای همه […]

فردایکرمان – گروه اقتصاد: معاون وزیر ارتباطات در خصوص آمار تعداد کسب‌وکار‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت:«آمار‌ها بسیار متعدد است و دلیل آن این است که ما در سکو‌های خارجی هیچ احاطۀ محتوایی نداریم و آمار‌ها بر اساس حدس و گمان است».

خوانساری افزود:«به نظر مسائل فنی و محدودیت‌هایی که این سکو‌ها برای همه ایجاد کرده ما نمی‌توانیم آمار دقیقی داشته باشیم».

به گزارش فردایکرمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،وی خاطرنشان کرد:«آمار دقیقی از تعداد کسب‌وکار‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم». /پ
آمار دقیقی از تعداد کسب‌وکار‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم

منبع:خبر کرمان
?

آمار دقیقی از تعداد کسب‌وکار‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم

:اخبار استان کرمان – اقتصادی