آمادگی و استقبال استان از پروژه‌های نیروگاهی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان عنوان کرد: از هرگونه سرمایه‌گذاری پروژه‌های نیروگاهی در استان کرمان استقبال می‌کنیم و مسائل آنها را حل و فصل خواهیم کرد.

به گزارش فت فتو؛  سیدمصطفی آیت‌اللهی‌موسوی در نشست بررسی سرمایه‌گذاری شرکت سنگ آهن گهرزمین در شهرستان بردسیر، گفت: سعی ما بر تسهیل در امر سرمایه‌گذاری است تا ظرفیت‌های استان در شکل و مسیر صحیح آن به کار گرفته شوند.

او با اشاره به موافقت کمیسیون ماده ۲۱ استان برای جایگزینی زمین جهت سرمایه‌گذاری شرکت گهرزمین گفت: موافقت‌های اصولی، واگذاری زمین، استعلام‌ها و دیگر موارد باید طبق روال قانونی از سوی نهادها و دستگاه‌های مربوطه انجام گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان همچنین بیان کرد: با توجه به نیاز استان در تامین انرژی برق، از هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی استقبال می‌کنیم و مسائل مرتبط با آنها را حل و فصل خواهیم کرد.
آمادگی و استقبال استان از پروژه‌های نیروگاهی

منبع:بــرنا
💬
آمادگی و استقبال استان از پروژه‌های نیروگاهی