آمادگی استان کرمان برای میزبانی مسابقات کشوری پتانک

جلسه مشاور عالی و دبیر هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان کرمان با مسئول کمیته بولس استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان کرمان، ۱۰شهریورماه ۱۴۰۰، منصور مقدم و افشین دهقانی با حسین اسماعیلی مسئول کمیته بولس استان در محل هتل جهانگردی کرمان دیدار و گفتگو کردند.

دراین دیدار در مورد میزبانی مسابقات کشوری پتانک و برگزاری یک دوره کلاس توجیهی در مهرماه ۱۴۰۰ تبادل نظر شد و مقرر شد که تاریخ برگزاری کلاس توجیهی پتانک متعاقبا اعلام گردد.
آمادگی استان کرمان برای میزبانی مسابقات کشوری پتانک

منبع:یـزدان کـرمان
💬 آمادگی استان کرمان برای میزبانی مسابقات کشوری پتانک