آغاز کشت پیاز طرح استمرار در عنبرآباد

آغاز کشت پیاز طرح استمرار در عنبرآباد و ریسک دوباره برخی کشاورزان در سایه برنامه ریزی های ناکافی،ریسکی که پارسال جواب نداد و خیلی از کشاورزان را متضرر کرد. به گزارش فت فتو؛طاهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبراباد گفت:بر اساس برنامه ابلاغی امسال حدود ۷۵۰هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پیاز طرح استمرار اختصاص […]

آغاز کشت پیاز طرح استمرار در عنبرآباد و ریسک دوباره برخی کشاورزان در سایه برنامه ریزی های ناکافی،ریسکی که پارسال جواب نداد و خیلی از کشاورزان را متضرر کرد.

به گزارش فت فتو؛طاهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبراباد گفت:بر اساس برنامه ابلاغی امسال حدود ۷۵۰هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پیاز طرح استمرار اختصاص می یابد.

وی خاطرنشان کرد:پیش بینی میشود امسال از سطح این زیرکشت بیش از ۴۱هزار تن محصول برداشت وروانه بازار داخلی وخارجی شود.

طاهری به کشاورزان توصیه کرد:سطح زیر کشت این محصول را رعایت کنند حتما قبل از کاشت پیاز به مراکز خدمات به منظور انعقاد قرار داد کشت مراجعه کنند.

وی گفت:سال گذشته به دلیل کشت بی رویه و عدم تعادل عرضه وتقاضا بسیاری از کشاورزان متضرر شدند و امیدواریم با برنامه ریزی دقیق وهمکاری کشاورزان بتوانیم ثبات را در بازار ایجاد کنیم.

وی افزود:به کشاورزانی که برای کشت پیاز به مراکز خدمات جهت انعقاد قرار داد مراجعه نکنند هیچ گونه خدمات از جهاد کشاورزی دریافت نخواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی عنبراباد گفت:کشت پیاز طرح استمرار در عنبرآباد از اویل شهریور ماه آغاز و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

کد ویدیو
آغاز کشت پیاز طرح استمرار در عنبرآباد

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? آغاز کشت پیاز طرح استمرار در عنبرآباد