آغاز پروژه آبرسانی به ۱۰ روستای ریگان در قالب طرح مرد میدان شهید حاج قاسم سلیمانی

پروژه آبرسانی به ۱۰ روستای این شهرستان در قالب طرح مرد میدان شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز شد. به گزارش فت فتو، در این پروژه ۱۰ روستا شامل ۸۰۰ خانوار با ظرفیت گروهای جهادی بسیج از آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد. آغاز پروژه آبرسانی به ۱۰ روستای ریگان در قالب طرح مرد میدان شهید […]

پروژه آبرسانی به ۱۰ روستای این شهرستان در قالب طرح مرد میدان شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز شد.

به گزارش فت فتو، در این پروژه ۱۰ روستا شامل ۸۰۰ خانوار با ظرفیت گروهای جهادی بسیج از آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.
آغاز پروژه آبرسانی به ۱۰ روستای ریگان در قالب طرح مرد میدان شهید حاج قاسم سلیمانی

منبع:آرمـان
? آغاز پروژه آبرسانی به ۱۰ روستای ریگان در قالب طرح مرد میدان شهید حاج قاسم سلیمانی