آب های زیرزمینی به صورت حجمی تحویل بهره برداران کشاورزی رفسنجان می شود

فت فتو/کرمان مدیر منابع آب شهرستان رفسنجان گفت: با توجه به روند افزایشی وخامت اوضاع منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان و به منظور جلوگیری از این روند و کاهش افت سطح آب و تعادل بخشی سفره آب زیر زمینی، از این به بعد آب زیرزمینی به صورت حجمی تحویل بهره برداران چاه‌های آب کشاورزی خواهد […]

فت فتو/کرمان مدیر منابع آب شهرستان رفسنجان گفت: با توجه به روند افزایشی وخامت اوضاع منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان و به منظور جلوگیری از این روند و کاهش افت سطح آب و تعادل بخشی سفره آب زیر زمینی، از این به بعد آب زیرزمینی به صورت حجمی تحویل بهره برداران چاه‌های آب کشاورزی خواهد شد.

«علی احمدی پور» ۲۰ آبان ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به عدم خاموشی چاه‌های آب کشاورزی در سال ۱۴۰۰ در شهرستان رفسنجان به دلیل نصب کنتور های هوشمند آب و برق بر روی این چاه ها و به دلیل روند افزایشی وخامت اوضاع منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان و به منظور جلوگیری از این روند و کاهش افت سطح آب و تعادل بخشی سفره آب زیر زمینی، از این به بعد آب زیرزمینی به صورت حجمی تحویل بهره برداران چاه‌های آب کشاورزی خواهد شد.

وی بیان کرد: حجم آب مجاز تعدیل شده سالانه هر چاه با کاهش ۲۵ درصدی که در پروانه بهره برداری تعدیل شده متعلق به آن درج شده به صورت ۶/۳ ضربدر ساعت کارکرد سالانه ضربدر میزان بهره برداری تعدیل شده مساوی با حجم آب مجاز سالانه در کارت مخصوصی که متعلق به هر چاه می باشد ذخیره می گردد وکارت مذکور وارد کنتور مختص به هر چاه شده و حجم آب مجاز سالانه تعدیل شده چاه در داخل کنتور ذخیره و به محض تمام شدن حجم تخصیصی،  برق چاه قطع و از بهره برداری چاه جلوگیری به عمل می آید.

احمدیپورر یادآور شد: بهره برداران بایستی بسته به نیاز آبی درخت پسته در فصول مختلف حجم آب مجاز سالانه چاه خود را  مدیریت نمایند که در این خصوص پیشنهاد می کنیم با توجه به اینکه سطح زیر کشت اکثر چاه‌های شهرستان رفسنجان زیاد و میزان آب مورد نیاز اراضی تحت شرب آنها بیشتر از حجم آب مجاز سالانه مندرج در پروانه بهره برداری چاه هاست، کشاورزان در فصول پاییز و زمستان که نیاز آبی درخت پسته با خزان و ریزش برگها و خواب درختان بسیار کاهش یافته و حتی به صفر می رسد بهره برداری از چاه را متوقف نمایند تا در فصول بهار و تابستان که نیاز آبی درختان افزایش یافته و در فصل تابستان به حداکثر خود می رسد، بتوانند از سهم آب مجاز خود استفاده نمایند.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین سند ملی آب کشور که توسط وزارت کشاورزی ارائه شده آب مورد نیاز درخت پسته در شهرستان رفسنجان ۳۵ /۰ لیتر در ثانیه در هکتار با ساعت کارکرد ۴۵۳۸ ساعت در سال البته با راندمان ۹۰ درصد در صورت استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و … تعیین شده است.

مدیر امور منابع آب رفسنجان ادامه داد: اگر حجم برداشتی از چاه در طول سال با درنظر گرفتن دبی لحظه ای فعلی و ساعت کارکرد مجاز مندرج در پروانه بهره برداری آن کمتر از حجم آب مجاز سالانه چاه باشد امکان دارد که زمان خاموشی موتور پمپ چاه به حداقل برسد و حتی در برخی از چاه‌هایی که دبی لحظه ای آنها نسبت به دبی مجاز چاه خیلی کمتر است زمان خاموشی موتور پمپ چاه به صفر خواهد رسید یعنی موتور پمپ این چاه می تواند در طول سال اصلا خاموش نشود.

وی بیان کرد: با توجه به این مطالب در حال حاضر موتور پمپ بسیاری از چاه های آب کشاورزی که حجم آب مجاز سالانه آنها تمام شده خاموش شده اند و تا تاریخی که در سال گذشته کارت آنها شارژ شده خاموش خواهند بود و در تاریخ سر رسید شارژ خود مجدداً کارت آنها به اندازه حجم آب مجاز تعدیل شده سالانه شارژ و می توانند از چاه خود بهره برداری نمایند. اما تعدادی از چاه ها نیز هنوز حجم آب مجاز آنها تمام نشده و امکان دارد که در ماه‌های آینده این اتفاق بیفتد و یا در فصول بهار و تابستان که نیاز آبی درخت پسته به حداکثر خود می رسد شارژ آنها تمام شود و موتور پمپ آنها خاموش گردد.

احمدی پور بیان کرد: برای این گونه چاه‌ها پیشنهاد می شود که نمایندگان آنها در فصول پائیز و زمستان که نیاز آبی درخت پسته به صفر می رسد به همراه سایر چاه ها که در حال حاضر خاموش می باشند موتور پمپ چاه خود را خاموش نمایند تا حجم آب مجاز سالانه آنها ذخیره گردد تا در فصول بهار و تابستان موتورپمپ چاه آنها خاموش نگردد و چنانچه این اتفاق در فصل بهار و تابستان با شروع بیدار و سبز شدن درخت پسته در زمان رشد رویشی و زایشی درخت بیافتد این مدیریت علی‌رغم میل باطنی و به ناچار از شارژ کارت  اینگونه چاه‌ها تا تاریخ سررسید معذور خواهد بود و مسئولیت هرگونه خسارتی در این خصوص با نماینده چاه است.

مدیر منابع آب شهرستان رفسنجان تصریح کرد: متاسفانه طبق بررسی به عمل آمده بهره برداران برخی از چاه ها اقدام به دستکاری کنتور چاه نموده و آن را از مدار خارج می نمایند که چنانچه این موضوع اثبات شود با هماهنگی به عمل آمده با دادستان و مدیریت اداره برق  شهرستان با توجه به اینکه در قانون توزیع عادلانه آب مجازات مشخصی برای متخلفینی که اقدام به دستکاری وسایل اندازه گیری آب نمایند، در نظر گرفته شده علاوه بر معرفی نماینده این گونه چاه ها ( با توجه به اینکه مسئولیت نگهداری از کنتور با نماینده هر چاه می باشد) به دادستان و شکایت علیه ایشان برق آن ها نیز به مدت طولانی قطع خواهد شد.

وی همچنین با هشدار به چاه‌های غیرمجاز گفت: به بهره برداران اینگونه چاه‌ها هشدار داده می شود تا ظرف حداکثر ۴۸ ساعت آینده نسبت به برداشتن موتور دیزل و یا قطع برق چاه خود در صورت برقی بودن حتی اگر رآی دادگاه به نفع آنها صادر شده باشد و یا دارای دستور موقت باشند در طول پائیز و زمستان اقدام نمایند و در غیر این صورت این مدیریت با توجه به اخذ تفویض نمایندگی از دادستان ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده نسبت به توقیف موتور دیزل و یا قطع برق آنها از طریق اداره برق اقدام خواهد نمود.

انتهای پیام
آب های زیرزمینی به صورت حجمی تحویل بهره برداران کشاورزی رفسنجان می شود

منبع:ایـسنا
? آب های زیرزمینی به صورت حجمی تحویل بهره برداران کشاورزی رفسنجان می شود