آبرسانی" مرد میدان "به ۶هزارروستایی نَرماشیر

۳۶ گروه جهادی در اجرای نهضت آبرسانی “مرد میدان” به ۳۶روستای نَرماشیر آبرسانی می کنند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان  فرمانده سپاه نرماشیر گفت: در طرح نهضت آبرسانی مرد میدان ،گروه های بسیجی جهادی برای آبرسانی به روستاهای کم آب نرماشیر خدمت جهادی می کنند.

سرهنگ محمدرویان ابراز امیدواری کرد:با کمک این بسیجیان  جهادگر تا چند روز آینده کار لوله گذاری و آبرسانی به ۱۲۰۰خانوار روستایی  تکمیل شود.

بگفته وی  به همت گروه های جهادی کف شکنی چاه ۵موتور پمپ آب آشامیدنی در چندین روستای نرماشیر نیز آغاز شده و تمام هزینه های این طرح بر عهده آقای ابراهیمی یکی از خیّران کشور است .

 

 

دانلود

کد ویدیو
آبرسانی" مرد میدان "به ۶هزارروستایی نَرماشیر

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
💬 آبرسانی" مرد میدان "به ۶هزارروستایی نَرماشیر