آبرسانی سپاه به ۳۶ روستای نَرماشیر

مرحله نخست طرح نهضت آبرسانی مرد میدان در نرماشیر آغاز شد.   به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان در این طرح که با مشارکت گروه های جهادی و آبفا انجام می شود؛ با ۲۲ کیلومتر لوله گذاری مشکلات آب آشامیدنی ۳۶ روستای نرماشیر رفع می شود.  فرمانده سپاه نرماشیر گفت:  این طرح شامل ۲۲کیلومتر […]

مرحله نخست طرح نهضت آبرسانی مرد میدان در نرماشیر آغاز شد.

  به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان در این طرح که با مشارکت گروه های جهادی و آبفا انجام می شود؛ با ۲۲ کیلومتر لوله گذاری مشکلات آب آشامیدنی ۳۶ روستای نرماشیر رفع می شود.

 فرمانده سپاه نرماشیر گفت:  این طرح شامل ۲۲کیلومتر لوله گذاری،۳۶روستا با ۱۱۰۰خانوار ، با کمک گروههای جهادی و همکاری اداره کل آبفای استان ازآب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

سرهنگ رویان اعتبار اولیه اجرای این طرح در مرحله اول را بیش از ۱۵میلیارد ریال  اعلام کرد.

 

دانلود

کد ویدیو

 

 

 
آبرسانی سپاه به ۳۶ روستای نَرماشیر

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? آبرسانی سپاه به ۳۶ روستای نَرماشیر